Follow

Rengjøring. Blæææææhhhh. Hater husarbeid - jeg tror ikke at det eksisterer mennesker som liker å gjøre det, faktisk - men uansett hvordan kjedelig det er, jeg synes at å eksistere i et skittent miljø er bare ekkelt. Støvsuging og vasking er langt mindre ekkelt enn det.
Men, det vil ikke si at jeg trives. Snart ferdig med støvsugingen, blæhhhh.

Sign in to participate in the conversation
Metalhead.club

Metalhead.club is a Mastodon instance hosted in Germany and powered by 100% green energy.